Παραλαβή από SmartLocker (Όλο το εικοσιτετράωρο 24/7)

Παρήγγειλε πλήρωσε και.. παρέλαβε 24 ώρες το 24ωρο από θυρίδα έξω από το κατάστημα.